VNG International Events

VNG International Events

Ambtenarenbijeenkomst gemeentelijke internationale samenwerking: relevanter dan ooit

Ambtenarenbijeenkomst op 17 november

Hoe werken gemeenten in Economic Boards via internationale samenwerking aan de versterking van de regionale economie? En hoe werken Nederlandse gemeenten in internationale netwerken, projecten, en partnerschappen aan doelen in de eigen gemeente (cultuur, duurzaamheid, economie), en dragen ze tegelijkertijd bij aan het behalen van de vorig jaar vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd? Hoe staan Nederlandse gemeenten er zelf eigenlijk voor als het gaat om het behalen van de Global Goals?
Op 17 november organiseert de VNG een bijeenkomst voor ambtenaren over internationale aspecten van gemeentelijk beleid. Internationale samenwerking op gemeentelijk niveau is relevanter dan ooit. Dat wordt ook op VN-, EU- en rijksniveau onderkend. Tijdens de bijeenkomst, onder leiding van dagvoorzitter Habtom Yohannes, gaan twee sprekers nader in op de betekenis van internationale trends en ontwikkelingen en de relevantie hiervan voor gemeenten:

• ‘Worldconnector’ en waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Jan van de Venis vertaalt internationale trends en ontwikkelingen in uitdagingen voor het lokaal bestuur in Nederland;
• Betty de Wachter, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zal met ons delen hoe gemeentelijke internationaal beleid anno 2016 bij onze zuiderburen er uit ziet.

In vier deelsessies gaan we dieper in op deelthema’s, sterk gebaseerd op praktijkvoorbeelden en ervaringen. In de afsluitende plenaire sessie kijken we vast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: welke effecten verwachten we op de internationalisering van gemeentelijk beleid, welke uitdagingen zien we, en hoe kunnen gemeenten en de VNG zich hier nu al vast op voorbereiden?

Het volledige programma met uitgebreide omschrijving van de deelsessies vindt u bij de tab programma op deze website.

Waar
Youmeet in Utrecht

Wanneer
Donderdag 17 november van 12.30-17.00 uur met aansluitend een borrel

Kosten en aanmelden
Gratis. Wel is registratie noodzakelijk via de registratiepagina op deze site.

Copyright © 2009-2015