VNG International Events

VNG International Events

Millennium Gemeente Kick-off 24-11-2011

Organisatie & Partners

De Kick-off van de nieuwe Millennium Gemeente Campagne wordt georganiseerd door VNG International, met financiële ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en creatieve input van Stichting STRP en de Gemeente Eindhove

 

VNG-inter-kleur VNG International, een dochter onderneming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is een klein, dynamisch, internationaal opererend bedrijf. Met ruim 50 medewerkers en een groot netwerk van deskundigen in Nederlandse gemeenten werken we aan de versterking van democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie, en steunen wij Nederlandse gemeenten bij hun internationale werk. Momenteel wordt in ruim 35 landen met financiering van het Ministerie van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, de EU, Wereldbank en Verenigde Naties steun verleend aan lokale overheden en hun verenigingen en trainingsinstellingen.
Volg VNG International op  RTEmagicC_twitter_logo.jpgRTEmagicC_linkedinlogo.jpg
RTEmagicC_images.jpg Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning uit de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken
RTEmagicC_STRP.jpg Het STRP Festival is één van de grootste art & technology festivals dat muziek, kunst & technologie samensmelt. De focus van STRP ligt op impact en een 360 graden beleving met een uitloper naar verdieping, verbazing en verstilling. Het basisconcept van STRP werd, op initiatief van MU, ontwikkeld door vertegenwoordigers van MU, Studium Generale TU/e Stichting Alice, PSV, MAD Emergent Art Center, Shine Events, MU en Zonen BV. Dit jaar vindt STRP Festival plaats van 18-27 november in het Klokgebouw te Eindhoven
 RTEmagicC_logo_eindhoven_01.jpg “Het huidige college stelt niet alleen eigenbelang centraal, maar neemt ook haar verantwoordelijkheid als het gaat om het realiseren van de millenniumdoelen, het bevorderen van eerlijke handel en duurzame productie. (…) Technologie, kennis en innovatie spelen een prominente rol bij het realiseren van de millenniumdoelen. Daarnaast kunnen we onze expertise inbrengen bij het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en lokale overheid. Samenwerking op lokaal niveau is immers een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de millenniumdoelen” Rob van Gijzel, burgemeester Eindhoven, Millenniumkrant Eindhoven (december 2010).
Copyright © 2009-2015