VNG International Events

VNG International Events

Millennium Gemeente Symposium

Organisatie

Het Symposium wordt georganiseerd door VNG International, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met steun van de NCDO.

 

 75ba41566b NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Deze doelen zijn in 2000 door 189 landen afgesproken om zo vóór 2015 de wereldwijde armoede te halveren.
Om draagvlak voor internationale samenwerking te vergroten, en om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen, organiseert NCDO campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties en culturele projecten. Ook brengt NCDO de inspanningen van overheid en burgers om de millenniumdoelen te bereiken onder de aandacht.
 vng De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigt de omstreeks 441 gemeenten op allerlei plekken, maar vooral in de samenwerking met de andere overheden, het Rijk, de provincie en de Europese instellingen.
Vertegenwoordiging betekent vaak ook belangenbehartiging in de richting van het Rijk en Brussel om de (de uitvoering van) beleid te beïnvloeden. Maar aan de andere kant levert de VNG ook in samenwerking met het Rijk ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding van de uitvoering van het beleid, vooral wanneer het om nieuwe taken gaat.
VNG-inter-kleur VNG International, een dochter onderneming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is een klein, dynamisch, internationaal opererend bedrijf. Met ruim 50 medewerkers en een groot netwerk van deskundigen in Nederlandse gemeenten werken we aan de versterking van democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie, en steunen wij Nederlandse gemeenten bij hun internationale werk. Momenteel wordt in ruim 35 landen met financiering van het Ministerie van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, de EU, Wereldbank en Verenigde Naties steun verleend aan lokale overheden en hun verenigingen en trainingsinstellingen.
Copyright © 2009-2015