VNG International Events

VNG International Events

Millennium Raadsledenevenement 2014

Het Millennium Raadsledennetwerk

De raadsledenevenement is een prachtige gelegenheid om like-minded collega-raadsleden uit het hele land en van andere partijen te ontmoeten. Je kunt ideeën en ervaringen uitwisselen die je kunnen helpen om ‘thuis’ weer aan de slag te gaan. Het hoeft gelukkig niet bij één middag te blijven, want VNG International kent ook een Millennium Raadsledennetwerk. In dit netwerk, dat zowel digitaal als in real life bestaat, komen raadsleden uit heel Nederland samen die op persoonlijk of professioneel vlak betrokken zijn bij duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking/Millenniumdoelen.

VNG International organiseert voor deze raadsleden één keer per jaar een bijeenkomst waarbij raadsleden aan de hand van een relevant thema elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Tussentijds is er ruimte voor online discussie via de LinkedIn-groep van het netwerk. Ook stelt VNG International voor leden van het platform vier keer per jaar een nieuwsbrief op met de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied, zodat je altijd goed op de hoogte bent van wat er op (inter)nationaal niveau speelt. Elk raadslid kan zich aanmelden; lidmaatschap van het netwerk is gratis en vrijblijvend en je kunt zo actief betrokken zijn als je zelf wilt.

Copyright © 2009-2015