VNG International Events

VNG International Events

Nieuwjaarsreceptie VNG International

Ook in 2019 staat de traditionele nieuwjaarsreceptie van VNG International, de Organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weer op de agenda.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Sigrid Kaag, heeft toegezegd de nieuwjaarstoespraak 2019 tijdens de receptie te verzorgen.

Ook zal de nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw de plaats zijn waar de meest inspirerende Gemeente4Global Goals in het afgelopen jaar bekend zal worden gemaakt. De voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, de heer Jan van Zanen, zal de prijs uitreiken.

Deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar Nederlandse gemeenten, waterschappen, ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere ministeries, ambassadeurs en ambassademedewerkers van partnerlanden van Nederland, Nederlandse organisaties die internationaal werk doen, het expert netwerk en de staf van VNG International elkaar informeel ontmoeten, is bij uitstek geschikt om ervaringen uitwisselen en plannen maken voor het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsreceptie van VNG International is een goede plek om mensen te spreken die vanuit of met gemeenten werkzaam zijn op bovenstaande vraagstukken. Soms is het een inspirerende ontmoeting met oude bekenden. Soms ontmoeten nieuwe mensen elkaar en worden er slimme plannen gesmeed.

Waar
Pulchri Studio,  Lange Voorhout 15 te Den Haag

Wanneer
Vrijdag 18 januari 2019, ontvangst vanaf 16.30u – eind receptie om 18.00u

Copyright © 2009-2015