VNG International Events

VNG International Events

Regionale Bijeenkomsten Duurzaamheid/Global Goals VNG/BNG Bank

WAT?

Op 12, 13, 19 en 20 september 2018 organiseren VNG International en BNG Bank vier regionale bijeenkomsten over duurzaamheid in het gemeentelijk beleid. De bijeenkomsten bieden gemeentebestuurders handvatten voor de realisatie van de sociale, economische, en milieu-aspecten van duurzaamheid, aansluitend bij de Global Goals van de VN. De VNG gaat in op de verbinding tussen de Global Goals en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid, en de BNG Bank geeft een beeld van de (financiële) mogelijkheden die de bank heeft om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verduurzamingsagenda.

Vanuit BNG Bank is Gita Salden, voorzitter van de Raad van Bestuur, host bij alle 4 de bijeenkomsten. Vanuit VNG worden de bijeenkomsten gehost door verschillende bestuurders;

  • Woensdag 12 september in Dordrecht; 15.00-17.00 uur met aansluitend een borrel-> gehost door Jantine Kriens (algemeen directeur VNG)
  • Donderdag 13 september in Eindhoven; 15.00-17.00 uur met aansluitend een borrel -> gehost door Wobine Buijs (burgemeester Oss)
  • Woensdag 19 september in Zwolle; 10.00-12.00 uur met aansluitend lunch -> gehost door René de Heer (wethouder Zwolle)
  • Donderdag 20 september in Zaanstad; 10.00-12.00 uur met aansluitend een lunch -> gehost door Leontien Kompier (burgemeester Langedijk)

Zie hier details locaties

WAAROM?

In veel Coalitie-akkoorden/Collegeprogramma’s hebben de diverse aspecten van duurzaamheid een prominente plaats gekregen. Nu komt het aan op de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Daarbij zal ‘verbinding’ een sleutelwoord zijn. Verbinding binnen het gemeentelijk beleid, verbinding tussen uiteenlopende belanghebbenden, verbinding van ambities, wensen en middelen.
En er is de verbinding ‘lokaal en mondiaal’. In 2015 heeft de Nederlandse regering zich gecommitteerd aan 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling, vastgesteld door de VN. Met nog maar twaalf jaar om de onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, is haast geboden. Het merendeel van de doelstellingen kan alleen behaald worden als gemeenten zich hiervoor inzetten. De doelen zijn immers verbonden met belangrijke opgaven voor lokale overheden, zoals het terugdringen van ongelijkheid, het creëren van een leefbare en veilige leefomgeving, de energietransitie, kortom: de prioriteiten in menig Coalitie-akkoord.

VNG International en BNG Bank organiseren deze bijeenkomsten om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verbinden aan het gemeentelijk beleid, en om te laten zien hoe BNG Bank gemeenten kan ondersteunen bij het vertalen van de Global Goals naar concrete maatregelen. Kies als gemeentebestuurder voor duurzaamheid en kom naar de bijeenkomst in uw regio!

VOOR WIE?

Enkel gemeentebestuurders.

Ben je geen gemeentebestuurder, maar wel bezig met de Global Goals? Dan ben je hartelijk welkom op andere bijeenkomsten die we organiseren, zoals bijvoorbeeld VNG International’s werksessies “Informeren en inspireren met de lokale SDG data tool” en “Gemeente + bedrijf = ondernemingsklimaat voor de SDGs”, die plaatsvinden op de SDG Action Day 25 september aanstaande in Amsterdam.

Copyright © 2009-2015