VNG International Events

VNG International Events

Wereldgemeenten: daar draait het om! Ambtenarenbijeenkomst over internationale aspecten van gemeentelijk beleid

Programma

Moderator: Philip van Veller, hoofd bestuursbureau VNG

12.30 Inloop

13.00 – 14.30 Plenair programma

13.00 – 13.15 Opening en lancering van de nieuwe Sustainable Development Goals campagne, door Marloes Borsboom, wethouder Rijswijk

13.15 – 13.30 Ontwikkelingen in internationaal beleid en blik op de toekomst voor gemeenten, door Emilia Saiz, plv. secretaris generaal van de internationale koepelvereniging United Cities and Local Governments (ovb)

13.30 – 13.50 Internationale stedelijke agenda en de rol van gemeenten, André Veneman, directeur duurzaamheid bij AkzoNobel en initiatiefnemer van de Human Cities Coalition

13.50 – 14.30 Vraaggesprek met gemeenten over internationaal beleid: paneldiscussie met Nederlandse gemeenten

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.30 Deelsessies: uitwisselingssessies

Internationale agenda’s en partnerschappen Internationale aspecten van economisch beleid

1. Van MG campagne naar een nieuwe campagne over duurzame ontwikkeling: hoe pak ik dat aan?

2. De transformatie van traditionele stedenbanden naar strategische partnerschappen en gemeentelijke netwerken

Internationale aspecten van economisch beleid

3. Internationaal vestigingsklimaat en city marketing

4. Internationale versterking lokaal en regionaal bedrijfsleven: de rol van gemeenten

16.30 – 17.00 Borrel

Copyright © 2009-2015